www.basicuitvaartrotterdam.nl

Disclaimer

De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.J. van Essen Uitvaartzorg. 

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. A.J. van Essen Uitvaartzorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. A.J. van Essen Uitvaartzorg wordt gevrijwaard van alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
A.J. van Essen Uitvaartzorg betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. A.J. van Essen Uitvaartzorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

A.J. van Essen Uitvaartzorg is de initiatiefnemer van Basic Uitvaart Rotterdam